Ana Sayfa

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASINA 5155 SİCİL NO İLE KAYITLI Firmamız DENGE SMMM Ltd. Şti.’nin yaptığı işler:

- SMMM Hizmetleri Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yapmak başlıca görev alanımız içersindedir. Bu kapsamda anlaşma sağladığımız firmaların muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini anlaşma şartlarına uygun olarak kendi ofisimizde veya müşterinin işyerinde verebilmekteyiz. Anlaşmalı işyerlerinin kanuni defterlerinin tutulması aylık ve yıllık beyannamelerinin verilmesi ve onaylanması, SGK yasasına uygun işlemlerin yapılması işe giriş-işten ayrılma ve aylık bildirgelerin verilmesi işlemlerinin yapılması ile müşavirlik ve danışma ücreti bu kapsamdadır.

- Sorumlu sıfatı ile beyanname onayı İkinci kapsamda sözleşme yapılan firmaların aylık ve yıllık kanuni beyannamelerin sorumluluk dahilinde kontrollerinin yapılarak e-beyan yolu ile onaylanması ve gönderilmesi ile tahakkukların ve beyannamelerin mail yolu ile firmaların ilgili birimlerine gönderilmesi ve. İlgili birimlerine danışmanlık hizmeti vermek bu kapsamdadır.

- Beyannamelerin gönderilmesine aracılık Sözleşme yapılan firmanın aracılık sözleşmesine istinaden beyannamelerini gönderilme işlemidir. Alınan tahakkuk ve beyanname burada da ilgili birime mail yolu ile gönderilir. Beyanname içeriği tarafımızdan kontrol edilmediğinden beyanname hatalarında herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Sadece beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi bu kapsamdadır.

- Ücret bordrolarının hazırlanması İlgili firmaların aylık ücret bordrolarının hazırlanması ve aylık SGK bildirgelerinin ve muhtasar beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi.

- Müşavirlik hizmetleri Bu kapsamda anlaşma yapılan firmalara danışmanlık hizmeti vermek, kontrol edilmesi istenen süre ilgili şirket muhasebe kayıtlarının kontrolleri ve raporlanması. Sermaye tespit raporlarının hazırlanması, Sermayeye eklenti raporları (ortak alacaklarının, enflasyon düzeltme olumlu farklarının sermayeye ilavesi) Firma muhasebe sisteminin kurulması, Bilanço analizleri ve finansman tabloları hazırlanması, İmalat muhasebesi konusunda danışmanlık

- Sicil işlemleri Her türlü şirket kuruluşları, Şirket tasfiye işlemleri, vergi dairesi bildirimleri, sermaye tespitleri, sermaye artışları,sermaye indirim işlemleri genel kurullar, adres değişiklikleri, Pay devirleri, irtibat büroları kurulum işlemleri, yabancı ortak potansiyel vergi Numarası alınması ve yabancılar oturma izinleri-çalışma izini işlemleri takip edilmesi, Nevi değişiklikleri, kısmi bölünme, şirket birleşme, Ana sözleşme değişiklikleri, Kapasite raporu, il dışı şube açılımları, SGK Bildirimleri işlemlerinin yapılması.