Müşterim Site Giriş


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
2012 Yılı sirküleri
2012 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
22-10-2012 "2012/100" KDV Beyannamelerinin ve Ba  Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatılması Hak.
18-10-2012 "2012/099" Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hak.
12-10-2012 "2012/098" Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda U
08-10-2012 "2012/097" 30 Eylül 2012 Tarihi İtibarıyla Esas Alınacak Döviz Kurları Hak
08-10-2012 "2012/096" İMKBde İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 30 Eylül 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Es
01-10-2012 "2012/095" İşverenlerin e-posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında Duyuru
24-09-2012 "2012/094" Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harç
18-09-2012 "2012/093" Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda D
18-09-2012 "2012/092" 6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İkti
29-08-2012 "2012/091" Tüzel Kişi Pay Sahibi ve Ortakları Temsilen Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin
27-08-2012 "2012/090" 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Hak.
27-08-2012 "2012/089" 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hak.
22-08-2012 "2012/088" Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin
13-08-2012 "2012/087" Kar Payı Avansı Uygulaması Hak.
03-08-2012 "2012/086" Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hak.
31-07-2012 "2012/085" Haziran/2012 Dönemi Ba/Bs Formlarının Süre Uzatımı Hak.
31-07-2012 "2012/084" MTV İkinci Taksit Ödemesi Hak.
14-07-2012 "2012/083" 2. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.
13-07-2012 "2012/082" Bireysel Emeklilik ve Sigorta Şirketlerince Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Anapar
10-07-2012 "2012/081"Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hak.
04-07-2012 "2012/080"30 Haziran 2012 Tarihi İtibarıyla Esas Alınacak Döviz Kurları Hak
04-07-2012 "2012/079" İMKBde İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 30 Haziran 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde
28-06-2012 "2012/078" Temmuz/2012 Mali Takvimi Hak. (Değiştirilmiş Hali)
28-06-2012 "2012/077" 6111 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19. Madde Hak.
27-06-2012 "2012/076" Temmuz/2012 Mali Takvimi Hak.
26-06-2012 "2012/075" İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadeleri Hak.
21-06-2012 "2012/074" Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Hak.
21-06-2012 "2012/073" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak.
15-06-2012 "2012/072" Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
07-06-2012 "2012/071" Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı Hak.
30-05-2012 "2012/070" Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme süresinin Uzatılması Hak.
22-05-2012 "2012/069" ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Mallarda Uygulana
21-05-2012 "2012/068" Yap-İşlet-Devret veya Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulaması H
08-05-2012 "2012/067" 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Hak.
08-05-2012 "2012/066" Bazı Malların Özel Tüketim Vergilerinde Yapılan Değişiklik Hak.
03-05-2012 "2012/065" Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanu
02-05-2012 "2012/064" 2011 Yılı Vergi Levhası Hak.
27-04-2012 "2012/063"Mayıs/2012 Vergi Takvimi Hak.
26-04-2012 "2012/062" I. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.
24-04-2012 "2012/061" Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması H
19-04-2012 "2012/060" KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler Hak.
17-04-2012 "2012/059" Yüksek Öğretim Kanunu'nun Gelir ve Kazançtan İndirilecek Bağışlara İlişkin Maddesinde Yap
16-04-2012 "2012/058" KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine
12-04-2012 "2012/057" 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Esas Alınacak Döviz Kurları Hak.
12-04-2012 "2012/056" İMKB'de İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esa
12-04-2012 "2012/055" Mükellef Bilgileri Bildirimi Hak.
11-04-2012 "2012/054" Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Genel Tebliğ Hak.
09-04-2012 "2012/053" KDV Kanunu ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılma
09-04-2012 "2012/052" Yeni Teşvik Sistemi Hak.
09-04-2012 "2012/051" Doğal Afet ve Çatışma Bölgelerindeki Mükelleflerin Kamu Borçları Hak.
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 100